Genealogia i Heraldyka - KLIKNIJ I ZAGŁOSUJ NA MOJĄ STRONĘ

Zwiazek Szlachty Polskiej
Szlachecki Klub Feniks
Czytelnia

Stronka o WOŁYNIU

O Dziembowskich w Dziembowie
Dziembowscy w Kręcku
Kledzik o Dziembowie i Dziembowskich ("Historia rodu" rozdz. 4).
Dworki Dziembowskich w Wielkopolsce - dzisiaj
O szlachcie kresowej

Witam!

Strona ta zamierzona jest jako miejsce kontaktu z wszystkimi, którzy w jakiś sposób są powiązani z rodzinami, które są prezentowane na tej stronie. Chcę zebrać maksymalnie dużo informacji o rodzinach DZIEMBOWSKICH z linii wołyńskiej i URBANIAKÓW których przodkowie, rodzice czy rodzeństwo wywodzą się z Zagórowa pow. Konin i okolic. Dotyczy to również rodziny RYBICKICH, z której pochodziła moja Babcia Stanisława. Ponieważ powiązania rodzinne poprzez moją siostrę Helenę i jej dzieci sięgają rodzin KURIATA i DOBRZAŃSKI (BARTOSZEWSKI), postanowiłem w miarę czasu i możliwości zbudować drzewa genealogiczne również dla tych rodów.
Wiedza zgromadzona, o nazwiskach, pozwoli każdemu zainteresowanemu, a szczególnie najmłodszemu pokoleniu uzyskać informacje na temat pochodzenia nazwiska oraz rodzinnych korzeni. Być może dla niektórych osób noszących nasze nazwisko byłaby to szansa odnalezienia dalszej lub bliższej rodziny, zamieszkałej w Polsce i za granicą, zadzierzgnięcia bliższych kontaktów w różnych nie tylko familijnych celach.
Aby jednak tak się stało, trzeba nawiązać kontakt z osobami noszących nasze nazwisko. Każda informacja może okazać się niezwykle cenna. Internet stwarza ogromne możliwości poszukiwań.
W chwili obecnej współpracuję w miarę możliwości czasowych z Krzysztofem Dziembowskim z Rumii Janowo k/Gdyni, który swoich przodków z Wołynia zaczął poszukiwać już w 1980 roku. Aby natrafić na ich ślady postanowił odnaleźć wszystkich urodzonych pod tym (i jego mutacjami: Dziombowski, Dziębowski, Ziembowski, Ziębowski) nazwiskiem w kraju i za granicami Polski. Krzysztof współpracując w latach 1983 - 1993 ze Stanisławem Dziembowskim z Karwian k/Wrocławia, odnaleźli ponad 500 Dziembowskich urodzonych tylko na Wołyniu. Współpracujemy także z Piotrem Dziembowskim, który reprezentuje linię wielkopolską. Piotr z Krzysztofem odnaleźli dotychczas ponad 3500 Dziembowskich, których cyt. "Najstarszym historycznym rodu Pomianów przedstawicielem był komes Pomian, obecny na dworze książąt Bolesława Kędzierzawego i Henryka sandomierskiego przy poświęceniu kościoła w Łęczycy w roku 1161." - wg. Franciszek Piekosiński,Rycerstwo polskie wieków średnich t.2, Kraków 1896, s. 279.
Datę śmierci komesa Pomiana podaje nekrolog wrocławskiego klasztoru św. Wincentego na dzień 1 kwietnia. - wg. Wojciech Kętrzyński, Liber mortuorum monasterii sancti Vincentii ordinis praemonstratensis, [w:] Pomniki dziejowe Polski, t. 5, Lwów 1888, s. 685.
Kolebką rodu Pomianów były Kujawy, do aktu bowiem z dnia 14 kwietnia 1433 roku, w którym dostojnicy, urzędnicy i ziemianie ziemi kujawskiej przyrzekają następstwo tronu polskiego jednemu z synów króla Władysława Jagiełły, pomiędzy pieczęciami duorum de quilibet clenodio terrigenarum Cuyaviensium są przywieszone także pieczęcie dwóch Pomianów. - wg. Kodeks dyplomatyczny Polski, t. 2, wyd. Leon Rzyszczewski, Warszawa 1852, s. 851, nr 576.
Tam też, w ziemi kujawskiej, w powiecie inowrocławskim leżało Pomianowo, to jest wieś założona przez Pomiana - dziedzictwo Pomiana.
Jak od imion osobowych wzięło początek wiele nazw miejscowości, tak później, w XV, a jeszcze w XVI wieku, od miejscowości przybierano nazwiska familijne z końcówką -ski. Tak przybrała od Pomianowa jedna gałąź Pomianów nazwę Pomianowskich. Inne gałęzie nazywały się Łubieńskimi, Kołudzkimi, Nieżychowskimi, Dziembowskimi od posiadłości, jakie do nich należały, wszyscy zaś tego samego herbu, choć innego nazwiska, tworzyli ród - byli stryjcami herbowymi.

Jeśli posiadasz jakieś powiązanie z rodzinami z tej strony, nosisz takie samo nazwisko, masz informacje o przodkach, napisz: jerzyurbaniak@onet.pl , lub tel.kom. 0 605 35 71 36


Drzewo genealogiczne Przodków rodu DZIEMBOWSKICH, potomków Pomiana (28.04.2007)

Drzewo genealogiczne rodziny DZIEMBOWSKICH (08.11.03)

Drzewo genealogiczne rodziny URBANIAK, potomków Wojciecha, s. Michała (29.04.2007)

Drzewo genealogiczne rodziny RYBICKI, potomków Marcina, s. Mateusza (06.05.2007)

Drzewo genealogiczne rodziny TARGONI, potomków Joachima (06.05.2007)

Drzewo genealogiczne rodziny KURIATA (26.11.03)

(Drzewa innych rodzin w trakcie tworzenia)


Linki:
Piotr Dziembowski
Stanisław Dziembowski s. Aleksandra
* Eugeniusz Dziembowski s. Antoniego
Eugeniusz Urbaniak s. Ludwika
Rycerskie Herby Polaków

Do strony głównej

Napisz do mnie

Webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 29.04.2007r.

Strona utworzona dnia 30.10.2002
przy pomocy programu Pajączek Light