Inż. Jerzy, Wojciech Urbaniak syn Jana i Hieronimy z domu Dziembowskiej


urodzony A.D. 1952 w Miłoszycach - pow. Oława, woj. Wrocław (dzisiaj dolnośląskie).

Rozmiar: 66979 bajtów

Moi rodzice ok. 1950 r.
Rozmiar: 6985 bajtów Rozmiar: 8043 bajtów

Mama, siostra Helena i ja w 1952 r.
Rozmiar: 22060 bajtów Rozmiar: 13621 bajtów

A.D. 1952 - chrzest w obrządku rzymsko-katolickim odebrał w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Miłoszycach.
A.D. 1959 - rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej w Miłoszycach.
A.D. 1965 - kontynuacja nauki w 8 klasie szkoły podstawowej w Laskowicach Oławskich.
A.D. 1966 - podjęcie nauki w Technikum samochodowym w Jelczu k/Oławy.
A.D. 1972 - matura i podjęcie studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
A.D. 1974 - podjęcie studiów na wydziale mechanicznym Politechniki Wrocławskiej i rozpoczęcie pracy w JZS Jelcz.
A.D. 1976 - Zawarcie związku małżeńskiego z Bożeną Połaniec.
A.D. 1977 - narodziny pierwszego syna Piotra, Ziemowita.
A.D. 1979 - dyplom ukończenia Politechniki Wr. z tytułem inżyniera mechanika i narodziny drugiego syna Krzysztofa, Ludomira.
A.D. 1982 - odznaczenie przez Radę Państwa Brązowym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.
A.D. 1984 - przeniesienie do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Laskowicach Oł.
A.D. 1986 - mianowanie przez Radę Państwa na stopień podporucznika Sił Zbrojnych PRL.
A.D. 1986 - inicjatywa utworzenia Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice.
A.D. 1988 - Złota odznaka "Zasłużony dla województwa i miasta Wrocławia" z 23.03.1988r.
A.D. 1989 - nadanie przez Ministra Edukacji Narodowej odznaki honorowej "Za zasługi dla oświaty"
A.D. 1990-1992 - właściciel firmy prywatnej.
A.D. 1994 - Kierownik zakładu remontowego w Wrocławskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych "WPRI-EKO" we Wrocławiu.
A.D. 1994 - Prezes Spółdzielni Usług Rolniczych w Jelczu-Laskowicach.
A.D. 2004 - odznaczenie przez Zjednoczenie Bractw Kurkowych RP Orderem Zasługi - Krzyżem Rycerskim.
A.D. 2004 - Medal ZZS "Florian" nr 23 z 16.06.2004
A.D. 2005 - Złoty medal "Za zasł. dla pożarnictwa" z 25.04.2005
A.D. 2005 - odznaczenie przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 01.12.2005.

Z uzasadnienia wniosku o Krzyż kawalerski OOP

cyt. "Osoba wielce zasłużona dla lokalnej społeczności. W latach 1984 -1990 pełniąc obowiązki prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej w jelczu-laskowicach był animatorem wybudowania ponad 2 tyś. mieszkań, walnie przyczynił się do wybudowania min. lokalnego ujęcia wody pitnej dla miasta, a w roku 1986 dla upamiętnienia nadania praw miejskich dla aglomeracji jelczańsko-laskowickiej, utworzył bractwo kurkowe, które podjęło działalność jako nr 3 w powojennej historii naszego kraju. W oparciu o działalność tego bractwa oraz dzięki stałej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, samorządem, organizacjami i związkami zawodowymi na szczeblu powiatu i województwa, doprowadził do wybudowania siłami społecznymi ośrodka sportowo-rekreacyjnego oraz strzelnicy sportowej i odrestaurowania zabytkowych piwnic tzw. "Górki piwnej" w Jelczu-Laskowicach. W uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz pomocy nauczycielom wyróżniony 14.04.1989 r. przez Ministra Edukacji Narodowej - Odznaką Honorową ( nr 2138) "ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY". Za działalność na niwie sportowej wyróżniony 08.11.1988 r. (nr 11/Z/88) złotą odznaką "Za zasługi dla Wojewódzkiej Federacji Sportu" w Wrocławiu, a w 2003 r. złotą odznaką "Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju". Od 1986 r. jest oficerem rezerwy Wojska Polskiego.
Długoletni działacz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współzałożyciel w 1986 r. Rady Dyrektorów w Jelczu-Laskowicach - wyróżniony 05.04.1989 r. "Dolnośląską Odznaką Rzemiosła" (nr 5270). W roku 1997 organizator Stowarzyszenia Pracodawców w Jelczu-Laskowicach, a w 1999 r. Klubu Dyrektorów i Menedżerów Ziemi Oławskiej, w którym do chwili obecnej pełni funkcję prezesa. Od 4 lat członek rady Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu. Od 2002 roku członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Oławie i członek Rady Gospodarczej przy Krajowym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Od lat 80-tych ubiegłego wieku czynnie zaangażowany w działalność kulturalno-oświatową na terenie ziemi oławskiej. Pod Jego opieką rozwinęła się działalność spółdzielczego klubu kultury "MIKRON" w Jelczu-Laskowicach. Od roku 1994, jako Hetman Bractwa Kurkowego czynnie organizuje i wspiera imprezy sportowe i kulturalne (w tym plenerowe) popularyzujące: ochronę środowiska naturalnego, ochronę przyrody jako formy etycznego łowiectwa, wiedzę o historii ziemi oławskiej przed 1939 rokiem (szczególnie tzw. klina polskiego), oraz historię lokalnych wojennych obozów pracy w otoczeniu fabryki Kruppa (powojennych jelczańskich zakładów samochodowych) i ochronie miejsc pamięci narodowej z tym związanych.
Realizując swoje posłannictwo życiowe, od wielu lat czynnie i na wielu polach współpracuje z Ochotniczą i Państwową Strażą Pożarną. Jego syn jest strażakiem w PSP Wrocław. Jest społecznym twórcą i administratorem szeregu stron www o różnej tematyce (min. jak wyżej i dla okręgu śląskiego bractw kurkowych RP)."
Koniec cytatu.

Zwiazek Szlachty Polskiej
Szlachecki Klub Feniks
Czytelnia

Do strony głównej


Napisz do mnie

Webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 28.01.2006r.

Strona utworzona dnia 30.10.2002
przy pomocy programu Pajączek Light